Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Vita

Vytváříme prostor pro vás, pro lidi spojené principem udržitelnosti, osobní poctivostí a odpovědností, s ochotou učit se a spolupracovat na rozvíjení těchto atributů ve společnosti. Činíme tak prostřednictvím Střediska ekologické výchovy, Ekologické poradny, Komunitních programů, Informačního a poradenského servisu pro neziskové organizace. Vita je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Sítě ekologických poraden STEP, Asociace poradenských a informačních středisek APIS, Koalice spotřebitelských aktivit KOSA a European Creative Sustainability Network

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Moravskoslezský kraj
Adresa Gen. Janouška 4, 702 00 Ostrava
Kontaktní osoba Zdeněk Jakubka
Telefon 596 616 155
E-mail info@vitaova.cz
WWW http://www.vitaova.cz
Číslo účtu
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality