Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Vzdělávací a informační středisko (VIS) Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou je obecně prospěšnou společností. Zakladateli jsou Agentura ochrany přírody a krajiny v ČR, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty a Město Veselí nad Moravou. Hlavní činnost se od roku 1997 zaměřuje na environmentální výukové programy pro všechny stupně škol a další vzdělávání pedagogických pracovníků, terénní exkurze do chráněných území (s důrazem na CHKO Bílé Karpaty), mimoškolní činnost pro děti a mládež i na ekoporadenství. VIS Bílé Karpaty je řádným členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Sítě ekologických poraden STEP ČR.

Aktuální projekty
Působnost Jihomoravský kraj
Sídlo Jihomoravský kraj
Adresa Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí n. Moravou
Kontaktní osoba Marie Petrů, DiS
Telefon 518 322 545
E-mail visbk@bilekarpaty.cz
WWW http://www.bilekarpaty.cz/vis
Číslo účtu 1443246389/0800
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality