Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Zelený kruh

Zelený kruh je asociací 27 ekologických nevládních neziskových organizací. Zajišťuje organizační zázemí oborové platformy NNO, která zahrnuje významné nevládní ekologické organizace z celé ČR. Svou činností Zelený kruh usiluje o prosazování společenského prostředí, které povede k ochraně přírody a životního prostředí a rozvoji občanských aktivit v této oblasti. Usiluje o vytváření legislativních, finančních aj. podmínek pro vznik a činnost občanských sdružení v oblasti ochrany životního prostředí a vytváření prostoru pro účast veřejnosti na rozhodování na všech úrovních. Předpokladem jsou dobrá informovanost a transparentní rozhodovací procesy s možností zapojení veřejnosti.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Praha
Adresa Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba Zuzana Drhová,
Kateřina Ptáčková
Telefon 222 517 143
E-mail zk@ecn.cz
WWW http://www.zelenykruh.cz
Číslo účtu 19-2251490277/0100
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality