Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Zvonek

Základní článek Hnutí Brontosaurus Zvonek je nevládní nezisková organizace, fungující na základě stanov Hnutí Brontosaurus a v souladu s jeho programovými cíli - vychovávat sebe i ostatní k ekologickému jednání, formovat přírodě přátelské postoje a způsoby života, rozvíjet výchovu zkušeností a prožitkem (prací, osobním příkladem, hrou a bezprostředním kontaktem s přírodou). Prakticky to znamená práci v chráněných územích, práci na úpravě a údržbě zámeckých parků, pořádání vzdělávacích a stmelovacích kurzů pro různé skupiny lidí.

Aktuální projekty
Působnost celá ČR
Sídlo Jihomoravský kraj
Adresa Sadová 336, Želešice 664 43
Kontaktní osoba Zora Rýparová
Telefon 547 217 619
E-mail zvonek@brontosaurus.cz
WWW http://www.zvonek.brontosaurus.cz/
Číslo účtu 1336116001/2400
Zpět na vyhledávání Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality