Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Zelený kruh je zesíleným hlasem a servisní organizací ekologických organizací.zk_web
=
Arnika
Ateliér pro životní prostředí
Beskydčan - sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd
Bioinstitut
Brontosaurus Praha
CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí
Centrum pro dopravu a energetiku
Centrum SOS Praha
Děti Země
Econnect
Ekologická společnost
Ekologický právní servis
Greenpeace CZ
Hnutí Brontosaurus
Hnutí DUHA
Konopa o.s.
Liga Ekologických Alternativ
Oživení
Pražské matky
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Přátelé Jeseníků – SOJKA
Rosa – Jihočeská společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
Sdružení Jihočeské matky
Sdružení Krajina
SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)
Společnost pro zvířata, z.o. ČSOP


Zelený kruh je součástí národní kampaně Česko proti chudobě. Vedle humanitárních sdružení se zde svou činností zasazuje o naplnění tzv. rozvojových cílů tisíciletí.Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality